Маловиште - Св. Спас - Врв Вртешка - Св. Ана - Планинарска тура - Дел 2/4

Маловиште - Св. Спас - Врв Вртешка - Св. Ана - Планинарска тура - Дел 2/4
Дата: 05.11.2017
Дел 2/4
Врвот Вртешка и манастирот Св. Спас се едни од попознатите локации за планинарите од овој дел на Македонија. До истите се стигнува преку село Маловиште од една страна, или пак почнувајќи од црквата Св. Богородица во близина на Ѓавато од друга страна. Во овој случај е избрана опцијата преку село Маловиште.
Фотогалеријата е изработена од член на тимот на OFF Road Macedonia.
Уживајте!!!
Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Поглед од врвот Вртешка 2010 м во близина на село Маловиште

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Поглед од Св. Спас во близина на село Маловиште, Општина Битола

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Планинарска патека Св. Спас - Св. Ана во близина на село Маловиште

Повеќе:

Не пропуштајте:

Powered by Blogger.